Conflicterende gezondheidsadviezen betreffende vitamine D: hoe maken ouders een afweging?

  • Aniek Griendt, van de

Abstract

Introductie. Vitamine D wordt vooral verkregen via zonlicht en is een belangrijke nutriënt voor een goede ontwikkeling van kinderen. Voldoende blootstelling aan zonlicht is dus gewenst bij jonge kinderen, maar blootstelling aan de zon wordt ook geassocieerd met verbranding en huidkanker. Dit paper beschrijft het onderzoek naar de manier waarop ouders van kinderen tot vier jaar een keuze maken tussen de tegenstrijdige gezondheidsadviezen betreffende voldoende vitamine D inname voor kinderen uit de zon en de gezondheidsadviezen betreffende het vermijden van blootstelling aan te veel zon ter preventie van verbranding en huidkanker. Methode. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek met semigestructureerde interviews. Tien autochtone ouders met tenminste één kind in de leeftijd tot vier jaar werden bij hen thuis geïnterviewd. De vragenlijst bestond uit vragen over persoonskenmerken, algemene vragen over vitamine D, en open vragen die de onderzoeksvragen dekten. Alle transcripten werden aan de hand van de onderzoeksvragen en het theoretisch kader gecodeerd in het computerprogramma NVivo. Resultaten. De meeste participanten hadden nog nooit over het bestaan van conflicterende adviezen nagedacht. De meerderheid gaf aan, net zoals met de andere adviezen, te kiezen voor het advies waar zij het meest achterstond of het beste bij de situatie vond passen. Alle participanten vonden het belangrijker dat hun kind niet zou verbranden, met de consequentie dat deze dan onvoldoende vitamine D op zou doen. Dit werd onderbouwd met het feit dat de participanten hun kinderen supplementen gaven om toch voldoende vitamine D binnen te krijgen. Conclusie. Opvallend is dat de meeste ouders niet erkennen dat de gezondheidsadviezen die zij krijgen conflicterend kunnen zijn. In de gezondheidsvoorlichting zou hierop moeten worden ingespeeld, zodat ouders een beter afgewogen keuze kunnen maken.

References

Boeije, H. (2005). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Amsterdam: Boom Uitgevers.

Cercato, M. C. , Nagore, E. , Ramazzotti, V. , Sperduti, I. , & Guillén, C. (2013). Improving Sun-Safe Knowledge, Attitude and Behaviour in Parents of Primary School Children: a Pilot Study. Journal of Cancer Education, 28, 151-157.

Gezondheidsraad (2012). Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D. Den Haag: Gezondheidsraad.

De Groot, A. C. , & Toonstra, J. (2010). Kanker en huid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Holick, M. F. (2004). Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers, and cardiovascular disease. The American Journal of Clinical Nutrition, 80, 1678-1688.

International Risk Governance Council (2005). Risk Governance – Towards an Integrative Framework. Genève: International Risk Governance Council. Opgehaald 20 april, 2015, van http://irgc.org/wpcontent/uploads/2012/04/IRGC_WP_No_1_Risk_Governance__reprinted_version_3.pdf

Ko, M. L. B. , Ramsell, N. , & Wilson, J. A. (1992). What do parents know about vitamins? Archives of Disease in Childhood, 67, 1080-1081.

Rogers, R. W. (1975). A protection motivation theory of fear appeals and attitude change. Journal of Psychology, 91, 93-114.

Rogers, R. W. (1983). Cognitive and physiological processes in fear appeals and attitude change: A Revised theory of protection motivation. In J. T. Cacioppo, & R. E. Petty (Eds.), Social Psychophysiology: a source book (blz. 153-176). New York: Guilford Press.

Zinman, R. , Schwartz, S. , Gordon, K. , Fitzpatrick, E. , & Camfield, C. (1995). Predictors of sunscreen use in childhood. Archives of pediatrics & adolescent medicine, 149, 804-807

Published
2016-12-19